អក្ខរាវិរុទ្ធ​ត្រឹម​ត្រូវ «ឡ»ឬ«ល»

ពាក្យ​ប្រើព្យាង្គ​តម្រួត​ឬ​ «ឡ» មិន​ប្រើ «ល» ទេ

(ដក​ស្រង់​ពី ព្រឹត្តិ​បត្រ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​ភាសាខ្មែរ លេខ ៣ ឆ្នាំ​២០១០)

Advertisements