ក្បួន​រាជសព្ទ

អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសា​ខ្មែរ​កំពុង​ញាប់​ដៃ​ញាប់​ជើង​រៀប​ចំ​បទានុក្រម​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណេត (Online Dictionary) ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «ក្បួន​រាជសព្ទ»។ ក្បួន​នេះ​បាន​​វាយ​ជា​សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូនិក​ដោយ អាក្បាល​ធំ (http://www.akbalthom.com/)។ តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​យល់​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច​ដែរ? សូម​បញ្ចេញ​យោបល់​តាម​ការ​គួរ​។

បទានុក្រម​នេះ​នឹង​ចេញ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ…

អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសាខ្មែរ

បទានុក្រម​ក្បួន​រាជសព្ទលើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណេត

បទានុក្រម​ក្បួន​រាជសព្ទលើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណេត

 

Advertisements